Gastouderbureau Het kleurtje brengt ouders die opvang voor hun kinderen zoeken (vraagouders) samen met mensen, die de zorg voor deze kinderen op zich willen en kunnen nemen (gastouders). De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 0 en 13 jaar.

Gastouderbureau Het kleurtje biedt de vraagouder:

Opvang op maat:Gastouderbureau Het Kleurtje houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen, mogelijkheden en verwachtingen die zowel de gast- als vraagouders ten aanzien van de opvang hebben. Levensovertuiging, opvoedingsstijl, extra zorg voor de kinderen, de buurt of het dorp waarin de vraagouder woont: alles is bespreekbaar en wordt door Gastouderbureau Het kleurtje meegenomen in de bemiddeling.

Kleinschaligheid: de opvang vindt plaats in de gezinssituatie. De gastouder mag maximaal zes kinderen tegelijkertijd opvangen, waarvan vijf kinderen onder vier jaar. Individuele aandacht staat voorop: voor baby’s is er rust; peuters kunnen samen spelen, knutselen, mee naar de speeltuin of samen boodschappen doen. En eenmaal naar school, dan biedt het gastgezin het kind een vertrouwde plek om even bij te komen. Om daarna weer van alles te kunnen ondernemen.

Flexibiliteit: gastouders bieden opvang op vaste en wisselende tijden, desgewenst ook ’s avonds en/of in het weekend. Ons motto hierbij: alles kan, zolang er maar duidelijke afspraken worden gemaakt en nageleefd.


Verantwoord

Door de werkwijze van het gastouderbureau kunnen vraagouders er op rekenen dat de opvang van de kinderen door de gastouder op verantwoorde wijze gebeurt. Gastouderbureau Het kleurtje werkt uitsluitend met gediplomeerde gastouders die opgenomen zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit betekent niet alleen dat de gastouder voldoet aan de geldende selectiecriteria. Zij is tevens thuis bezocht door een GGD-inspecteur en beoordeeld op o.a. scholing en pedagogische vaardigheden. Ook de woning van de gastouder wordt beoordeeld ten aanzien van veiligheid en hygiene.

Gastouderbureau Het kleurtje voldoet aan de eisen zoals die zijn opgenomen in de Wet Kinderopvang. GOB Het kleurtje krijgt voor de naleving van de wettelijke regels jaarlijks controle van de GGD. Het meest recente inspectierapport is van 28-11-2012. GOB Het Kleurtje is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Toegevoegde waarde

Gastouderbureau Het kleurtje werkt vanuit de overtuiging dat er meer nodig is dan alleen de wettelijke eisen. Het gastouderbureau onderscheidt zich door veel te investeren in het persoonlijke contact met de gast- en vraagouders. De vaste bemiddelingsmedewerker komt regelmatig bij de gastouder thuis, houdt de lijnen kort en de drempel laag. De bemiddelingsmedewerker kan immers pas echt een ondersteunende functie vervullen als zij de gastouders, de ouders en de kinderen kent.