Hieronder vindt u het evaluatieformulier, bedoelt om aan te geven hoe het met de opvang bij uw gastouder gaat.

  • Dit formulier is bedoelt voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar.
  • Per kind het formulier in vullen
  • Deze evaluatie is verplichting volgens de wet kinderopvang
  • Formulier voor kinderen van 4 t/m 12 jaar vindt u hier.

Algemene gegevens

Hoe gaat het met uw kind tijdens de opvang?

Welbevinden van kinderen kan je omschrijven als een algemene positieve toestand waarin een kind verkeert. Alledaagse uitdrukkingen als 'het naar je zin hebben' of  'je op je gemak voelen' benaderen het begrip eigenlijk nog het beste. Een kind dat zich prettig en op zijn gemak voelt is open, nieuwsgierig, levenslustig, tevreden, ontspannen, vol zelfvertrouwen en evenwichtig. Een kind dat het niet naar zijn zin heeft, kan de volgende kenmerken vertonen: gesloten, afwerend, lusteloos, ontevreden, gespannen, onzeker, onevenwichtig.

Hoe verloopt het contact tussen de verschillende kinderen?

Heeft uw kind voldoende uitdaging?

Peuterspeelzaal

Vragen over de gastouder

Communicatie met de gastouder

Kenmerken van goede communicatie zijn: respect hebben voor elkaar, vertrouwen hebben in elkaar, naar elkaar luisteren, elkaar vragen stellen, samen overleggen.

Contact met het gastouderbureau