Geaccepteerde diploma’s voor gastouderschap

Wanneer u in het bezit bent van een diploma of ervaringscertificaat van één van de volgende opleidingen hoeft u geen diploma MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn meer te behalen. Naast één van de onderstaande diploma/ervaringscertificaat dient u een Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen of een Certificaat Eerste Hulp bij Ongelukken te bezitten.

Diploma’s op mbo-2 niveau:

  • Helpende breed 2
  • Helpende sociaal agogisch werk 2
  • Helpende welzijn 2
  • Helpende Zorg en Welzijn 2
  • Verzorgingsassistent(e)

MBO-3/4-opleidingen:

  • A verpleegkundige
  • Activiteitenbegeleider (AB)
  • Activiteitenbegeleiding (AB)
  • Agogisch Werk (AW)
  • Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
  • Akte Kleuterleidster A
  • Akte Kleuterleidster B
  • Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
  • Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen
  • Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs
  • Arbeidstherapie (AT)
  • A-Verpleegkundige
  • A-verpleger
  • B Verpleegkundige
  • B-Verpleegkundige
  • B-verpleger
  • Cultureel werk (CW)
  • Diploma A (ziekenverpleging)
  • Diploma B (ziekenverpleging)<
  • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
  • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
  • Inrichtingswerk (IW)
  • Kinderbescherming A
  • Kinderbescherming B
  • Kinderverzorging en Opvoeding
  • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
  • Kinderverzorgster (KV)
  • Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending
  • Kultureel werk (KW)
  • Leidster kindercentra (niet van OVDB)
  • Leidster Kindercentra van de OVDB
  • Onderwijsassistent<
  • Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
  • Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
  • Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
  • Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
  • Pedagogisch Werker niveau 3
  • Pedagogisch Werker niveau 4
  • Residentieel Werk (RW)
  • Sociaal Agogisch 2
  • Sociaal Agogisch II
  • Sociaal Cultureel Werk
  • Sociaal Dienstverlener (SD)
  • Sociaal Pedagogisch Werker
  • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
  • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
  • Sociaal-Cultureel Werker (SCW)
  • Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII)
  • Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)
  • Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
  • Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
  • Sport- en bewegingsleider (niveau 3)
  • SPW lang
  • Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
  • Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
  • Verpleegkunde<
  • Verpleegkunde A
  • Verpleegkunde B
  • Verpleegkunde Z<
  • Verpleegkundige
  • Verplegende (VP)
  • Verpleging (VP)
  • Verpleging A
  • Verpleging B<
  • Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
  • Verzorgende beroepen (VZ)
  • Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
  • Verzorging (VZ)
  • Z Verpleegkundige
  • Z-Verpleegkundige
  • Zwakzinnigenzorg

Hoger onderwijs opleidingen

  • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
  • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
  • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs d) Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
  • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
  • Akte van bekwaamheid N XI
  • Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening
  • Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
  • Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)
  • Bachelor of Nursing
  • Creatieve therapie (waaronder Mikojel)
  • Cultureel Werk (CW)
  • Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)
  • Docent Dans
  • Docent Drama
  • Docerend musicus
  • Educatieve therapie (Mikojel)
  • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
  • Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leiders op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling
  • Hoofdonderwijzer
  • Inrichtingswerk (IW)
  • Jeugdwelzijnswerk
  • Kinderverzorging en kinderopvoeding
  • Kinderverzorging en opvoeding
  • Kreatief Educatief Werk
  • Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnenkunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
  • Kunstzinnige therapie
  • Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
  • Leraar lichamelijke oefening (ALO)
  • Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen
  • Lerarenopleiding Omgangskunde
  • Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
  • Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
  • Maatschappelijk Werk (MW)
  • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
  • NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
  • Pedagogiek (HBO-bachelor)
  • Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
  • Pedagogische Academie
  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
  • Sport en Bewegen
  • Verpleegkunde

Bronvermelding: Rijksoverheid