Geaccepteerde diploma’s voor gastouderschap

Wanneer u in het bezit bent van een diploma of ervaringscertificaat van één van de volgende opleidingen hoeft u geen diploma MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn meer te behalen. Naast één van de onderstaande diploma/ervaringscertificaat dient u een Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen of een Certificaat Eerste Hulp bij Ongelukken te bezitten.

Diploma’s op mbo-2 niveau:

 • Helpende breed 2
 • Helpende sociaal agogisch werk 2
 • Helpende welzijn 2
 • Helpende Zorg en Welzijn 2
 • Verzorgingsassistent(e)

MBO-3/4-opleidingen:

 • A verpleegkundige
 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch Werk (AW)
 • Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
 • Akte Kleuterleidster A
 • Akte Kleuterleidster B
 • Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen
 • Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs
 • Arbeidstherapie (AT)
 • A-Verpleegkundige
 • A-verpleger
 • B Verpleegkundige
 • B-Verpleegkundige
 • B-verpleger
 • Cultureel werk (CW)
 • Diploma A (ziekenverpleging)
 • Diploma B (ziekenverpleging)<
 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Kinderbescherming A
 • Kinderbescherming B
 • Kinderverzorging en Opvoeding
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
 • Kinderverzorgster (KV)
 • Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending
 • Kultureel werk (KW)
 • Leidster kindercentra (niet van OVDB)
 • Leidster Kindercentra van de OVDB
 • Onderwijsassistent<
 • Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
 • Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
 • Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
 • Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
 • Pedagogisch Werker niveau 3
 • Pedagogisch Werker niveau 4
 • Residentieel Werk (RW)
 • Sociaal Agogisch 2
 • Sociaal Agogisch II
 • Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal Dienstverlener (SD)
 • Sociaal Pedagogisch Werker
 • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
 • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
 • Sociaal-Cultureel Werker (SCW)
 • Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII)
 • Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)
 • Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
 • Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
 • Sport- en bewegingsleider (niveau 3)
 • SPW lang
 • Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
 • Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
 • Verpleegkunde<
 • Verpleegkunde A
 • Verpleegkunde B
 • Verpleegkunde Z<
 • Verpleegkundige
 • Verplegende (VP)
 • Verpleging (VP)
 • Verpleging A
 • Verpleging B<
 • Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
 • Verzorgende beroepen (VZ)
 • Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
 • Verzorging (VZ)
 • Z Verpleegkundige
 • Z-Verpleegkundige
 • Zwakzinnigenzorg

Hoger onderwijs opleidingen

 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs d) Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid N XI
 • Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening
 • Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
 • Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Bachelor of Nursing
 • Creatieve therapie (waaronder Mikojel)
 • Cultureel Werk (CW)
 • Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)
 • Docent Dans
 • Docent Drama
 • Docerend musicus
 • Educatieve therapie (Mikojel)
 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leiders op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling
 • Hoofdonderwijzer
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kinderverzorging en kinderopvoeding
 • Kinderverzorging en opvoeding
 • Kreatief Educatief Werk
 • Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnenkunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
 • Kunstzinnige therapie
 • Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
 • Leraar lichamelijke oefening (ALO)
 • Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen
 • Lerarenopleiding Omgangskunde
 • Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
 • Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
 • Maatschappelijk Werk (MW)
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
 • NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
 • Pedagogiek (HBO-bachelor)
 • Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
 • Pedagogische Academie
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Sport en Bewegen
 • Verpleegkunde

Bronvermelding: Rijksoverheid