Een gastouder dient te beschikken over een geregistreerd en geldig EHBO-certificaat gericht op kinderen.

De volgende certificaten voldoen:

  • certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis;
  • certificaat Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO);
  • spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;
  • certificaat Acute Zorg bij kinderen, Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving of Eerstehulpverlener van Nikta.

Een certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur, afhankelijk van de certificerende organisatie. Bij het Oranje Kruis, NedCert en NIKTA is dat één of twee jaar.

Bij een EHBO-certificaat van het Oranje Kruis kan het gaan om de volgende documenten:

  • het Diploma eerste hulp met het pasje waarop is vermeld dat de gastouder het certificaat Eerste Hulp aan kinderen heeft behaald.
  • de Moduleverklaring Eerste Hulp aan Kinderen met pasje.
  • het meest recente pasje waarop staat dat de gastouder het certificaat Eerste Hulp aan kinderen heeft behaald.

Als u nog vragen heeft over uw EHBO certificaat kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook andere vragen omtrent de EHBO kunt u aan ons stellen.
Gastouderbureau Het kleurtje organiseert 2 x per jaar de herhalingscursus EHBO aan kinderen. De kosten voor deze cursus en wanneer de volgende herhalingscursus is kunt u altijd bij ons opvragen.

 

oranje kruis   nikta1