Steeds meer ouders die werken of studeren brengen hun kinderen naar een kinderdagverblijf of gastouder. De opvang moet kinderen een warme en veilige plek bieden waar ze spelenderwijs kunnen werken aan persoonlijke en sociale ontwikkeling.

De veiligheid van kinderen in de kinderopvang staat voorop. Uit recente gebeurtenissen blijkt hoe kwetsbaar kinderen in deze leeftijdsgroep zijn. Daarom stelt de overheid strenge kwaliteitseisen aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen. En moeten medewerkers in de kinderopvang een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.