Het opvangen van kinderen is een grote verantwoordelijkheid.
Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan. Belangrijk is dat een gastkind met plezier in een veilige en vertrouwde omgeving kan opgroeien. Om vraagouders en gastouders hierin te ondersteunen heeft Gastouderbureau Het kleurtje een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Het pedagogisch beleidsplan ondersteunt de gastouders bij het nadenken over doelen en middelen van aanvullende gezinsopvoeding. Het laat ook zien, waarop vraagouders kunnen rekenen.

Het pedagogisch beleidsplan is in pdf te lezen.