In opdracht van de Brancheorganisatie Kinderopvang heeft JSO de branchegerichte meldcode voor de kinderopvang ontwikkeld. Deze meldcode is speciaal toegeschreven naar de branche kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen deze branche. ‘Kids voor Kinderen’ vindt een goede en vroegtijdige signalering zeer belangrijk.

De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. Door het consequent toepassen van de meldcode zal de vroegsignalering van huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren en worden minder kinderen geconfronteerd met geweld en mishandeling.

Jaarlijks zal de meldcode besproken worden en onder de aandacht gebracht worden bij alle gastouders werkend voor Gastouderbureau Het Kleurtje. Dit doen we tijdens de contactmomenten met de gastouder en / of in de toekomst door speciale themabijeenkomsten. De aandachtfunctionaris voor de meldcode is de bemiddelingsmedewerker.
Gastouderbureau Het Kleurtje heeft de overeenkomst Meldcode ondertekend. Hiermee verbindt Gastouderbureau Het Kleurtje zich tot het volgen van het stappenplan indien er signalen en zorgen zijn die kunnen duiden op kindermishandeling en / of huiselijk geweld.

De meldcode is per 1-1-2015 aangepast, het AMK en de SHG zijn nu samen “Veilig Thuis”

www.vooreenveiligthuis.nl

Hieronder kunt u de meldcode en bijbehorende documenten downloaden.