Hieronder vindt u puntsgewijs hoe Gastouderbureau Het Kleurtje werkt:

Bemiddeling


 • Actieve bemiddeling voor gastouderopvang bemiddeling tussen ouders en gastouders bij conflicten
 • Minimaal 2-4 begeleidingsgesprekken en/of huisbezoeken per gastouder per jaar
 • Voorbeeldvragen voor ouders aan gastouders en omgekeerd

Begeleiding

 • Terugkoppeling naar ouders van de periodieke evaluatie met de gastouder
 • Terugkoppeling naar gastouder van de periodieke evaluatie met de ouders

Veiligheid

 • Een jaarlijkse risico inventarisatie veiligheid  bij de gastouder
 • Verplichting voor gastouders om periodiek een EHBO cursus te volgen

Gezondheid

 • Informatie over gezondheidsrisico’s
 • Gastouderbureau Het Kleurtje doet en jaarlijkse risico-inventarisatie gezondheid op het opvangadres

Pedagogiek

Observatielijsten en –handleiding om de ontwikkeling van de gastkinderen te kunnen volgen

 • Informatie en ideeën over spelmaterialen en activiteiten
 • Thema-bijeenkomsten over diverse onderwerpen (in de toekomst)

Administratie


 • Hulp bij aanvragen kinderopvangtoeslag
 • Een jaaropgave voor uw belastingaangifte
 • Informatie over belastingzaken

Algemeen