Gastouderbureau Het kleurtje is aangesloten bij De Geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden. Alle relevante informatie over De Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen vindt op hun website. U vindt hier o.a. het reglement, informatie voor de vraagouders en oudercommissie.

Contactgegevens De Geschillencommissie:

Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
T 070 310 5310
I Algemeen: www.degeschillencommissie.nl

I Commissie: Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen

Bewijs van aansluiting bij geschillencommissie

 

 

 

Klachtenverslag Gastouderbureau