Gastouderbureau Het kleurtje doet haar uiterste best om de bemiddeling en begeleiding tussen en van gast- en vraagouders zo goed mogelijk te laten verlopen.

Hierbij worden de wensen van zowel de gast- als vraagouders zo goed mogelijk in kaart gebracht. Toch kan het gebeuren dat er een verschil van mening ontstaat tussen gastouders en gastouderbureau Het kleurtje, vraagouders en gastouderbureau Het kleurtje of tussen gast- en vraagouders onderling over de bemiddeling en begeleiding in de opvang.

Als er een situatie ontstaat waarin er sprake is van een klacht adviseren wij om de klacht eerst te bespreken met degene tegen wie de klacht zich richt. Wellicht kan in een gesprek dan tot een oplossing worden gekomen. Als er sprake is van een verschil van mening tussen een gastouder en vraagouder kan altijd de hulp van de bemiddelingsmedewerker van Gastouderbureau Het kleurtje worden ingeroepen.

Wij streven ernaar om op korte termijn een gesprek in te plannen. Als praten met degene tegen wie de klacht zich richt niet (meer) lukt dan kan een klacht worden ingediend bij de externe geschillencommissie.

Interne klachtenregeling is voor alle gastouder en vraagouders te vinden in het urenregistratie systeem.