Hoe gaat het met uw gastkind

Welbevinden van kinderen kan je omschrijven als een algemene positieve toestand waarin een kind verkeert. Alledaagse uitdrukkingen als 'het naar je zin hebben' of  'je op je gemak voelen' benaderen het begrip eigenlijk nog het beste. Een kind dat zich prettig en op zijn gemak voelt is open, nieuwsgierig, levenslustig, tevreden, ontspannen, vol zelfvertrouwen en evenwichtig. Een kind dat het niet naar zijn zin heeft, kan de volgende kenmerken vertonen: gesloten, afwerend, lusteloos, ontevreden, gespannen, onzeker, onevenwichtig.

Kunt u beschrijven hoe uw contact is met het gastkind?

Hoe verloopt het contact tussen de verschillende kinderen (gastkinderen en eigen kinderen)

Indien uw gastkind bij u eet of slaapt. Hoe verloopt dit?

Waar speelt uw gastkind graag mee. Heeft het voldoende uitdaging?

Heeft uw gastkind het naar zijn/haar zin? Voelt het zich prettig op zijn/haar gemak?

Zijn er situaties of gedragingen van het gastkind waar u moeite mee heeft

De communicatie met de vraagouder

Kenmerken van goede communicatie zijn: respect hebben voor elkaar, vertrouwen hebben in elkaar, naar elkaar luisteren, elkaar vragen stellen, samen overleggen.

Contact met het gastouderbureau