Vooruitbetaling

Omstreeks de 25e van elke maand wordt een factuur verstuurd naar de vraagouder. Deze heeft dan drie dagen om de factuur te voldoen. Als de betaling door Gastouderbureau Het Kleurtje is ontvangen, wordt de uitbetaling aan de gastouder de eerst volgende vrijdag overgemaakt.

Voor de betaling van de eerste maand opvang (na ondertekening overeenkomst) kan er een uitzondering worden gemaakt. Het kan namelijk voorkomen dat de vraagouder de kinderopvangtoeslag nog niet heeft ontvangen en daardoor de factuur nog niet vooruit kan betalen. Van belang is dat de gastouder hiervan binnen vijf werkdagen na factuurdatum (schriftelijk) op de hoogte wordt gesteld door de vraagouder en akkoord gaat met de eventuele afspraak over de betaling van de eerste factuur.

De gastouder zorgt er daarnaast ook voor dat op laatste dag van elke maand de opvanguren zijn ingevuld (en verzonden) via het urenregistratiesysteem. De vraagouder zorgt vervolgens voor de goedkeuring van de ingevulde opvanguren.  Dit is van belang voor het verkrijgen van een goede jaaropgave.

Achteraf betaling

Op verzoek van gastouder en vraagouder kan ook met achteraf betaling worden gewerkt.  Van belang is dat beide partijen het hier mee eens zijn en schriftelijk zijn overeengekomen. De gastouder zorgt er daarnaast ook voor dat op laatste dag van elke maand de opvanguren zijn ingevuld (en verzonden) via het urenregistratiesysteem.  De vraagouder zorgt vervolgens voor de goedkeuring van de ingevulde opvanguren. Na de goedkeuring wordt er een factuur verstuurd.

Het tijdig en correct invullen van het urenregistratiesysteem is van belang voor het verkrijgen van een goed jaaropgave.

Voor eventuele vragen over de facturen of de betaling kunt u altijd contact met ons opnemen.